Privacy

Alles wat je wilt weten over de manier waarop we met je gegevens omgaan.

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Daarom doen we er alles aan je persoonsgegevens te beschermen.

Voorwaarden en gedragscodes

Hieronder lees je de uitgangspunten voor wanneer wij om je persoonsgegevens vragen en waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Die uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met ons of onze website bezoekt.

Wat we met je persoonsgegevens doen 

Wanneer we persoonsgegevens van je bewaren

Wanneer we contact met je hebben, bewaren wij persoonsgegevens van je. Die persoonsgegevens delen we hier met verschillende (zelfstandige) bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld om te kijken of je in aanmerking komt voor korting op een van onze producten. Dat doen we als je een contract met ons afsluit of hebt afgesloten voor bijvoorbeeld een Vattenfall InCharge Smart One laadpaal of een Vattenfall InCharge abonnement.

Ook als je een offerte of informatie aanvraagt voor een product of dienst, je e-mailadres met ons deelt, onze apps gebruikt of contact hebt met onze klantenservice, bewaren we je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens we van je bewaren

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en gebruiksgegevens rond producten en diensten die je van ons gebruikt. En ook gegevens zoals je gebruikersnaam bewaren we, als je die hebt opgegeven en cookies hebt geaccepteerd. Daarover lees je meer in ons cookie statement.

Verder verzamelen we ook gegevens uit openbare bronnen, zoals het Kadaster en van andere partijen, zoals klantinformatiebedrijven.

Ook halen we gegevens op (als je daar toestemming voor hebt gegeven) uit het Centraal Aansluit Register en het Toegankelijk MeetRegister. Dat doen we om te beoordelen of je stroomaansluiting geschikt is voor het aansluiten van een laadpaal.

Van andere e-mobility providers krijgen wij gegevens over je laadsessies die we gebruiken voor je factuur. Daaruit halen wij ook informatie op over het type auto dat je hebt, voor bijvoorbeeld onze klantenservice.

Als wij je om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld in een contactformulier, dan leggen we je uit of dat noodzakelijk of verplicht is en wat de gevolgen zijn als je die gegevens niet met ons deelt.

Waar we je persoonsgegevens voor gebruiken

 • Voor het beoordelen en accepteren van je aanvraag voor een product of dienst.
 • Voor het leveren van laaddiensten, het leveren en installeren van een door jou aangevraagde laadpaal of een ander bijbehorend product of bijbehorende dienst.
 • Voor het verwerken van meterstanden uit laadpalen voor het sturen van een factuur.
 • Voor het registreren in de My InCharge omgeving, zodat je zelf je e-mobilityzaken kunt regelen.
 • Voor het via telefoon, e-mail, chat, app of sociale media beantwoorden van je vragen over onze producten en diensten. Als je precies wilt weten hoe je persoonsgegeven via sociale media worden verwerkt, raden we je aan ook het privacybeleid van die social-media-platforms te lezen.
 • Voor het geven van informatie via nieuwsbrieven, bijvoorbeeld over tarieven of onze producten en diensten.
 • Voor het behandelen van klachten, geschillen of vorderingen.
 • Voor het opnemen van telefoongesprekken: als je met ons belt kunnen we dat gesprek meeluisteren of opnemen. Dat doen we om de kwaliteit van die gesprekken te verbeteren en onze medewerkers te trainen. Als we dat doen, laten we je dat van tevoren weten en vernietigen we de informatie na korte tijd.
 • Voor het beheren van facturen. Als je niet of te laat betaalt, kunnen wij de factuur aan een deurwaarder of incassobureau geven.
 • Voor het analyseren van persoonsgegevens om onze strategie, campagnes, producten, diensten en klantenservice te verbeteren.
 • Voor het aanbieden van producten of diensten via een app, zoals de Vattenfall InCharge app. Ook voor de Vattenfall InCharge app geldt dit privacy statement. Als dat nodig is laten we je ook bij het downloaden of tijdens het gebruiken van de app weten wat we doen met je persoonsgegevens.
 • Voor het gebruiken van onze cookies en vergelijkbare technieken op onze websites. Als je meer wilt weten over cookies of het aanpassen van je cookie-instellingen, lees dan ons cookie statement.
 • Voor het veilig en betrouwbaar maken van onze IT-omgeving.
 • Voor het voorkomen en opsporen van fraude als we denken dat een van onze medewerkers of jij fraude pleegt.
 • Om te voldoen aan wet-en regelgeving; volgens verschillende wetten en regels zijn we verplicht persoonsgegevens te verwerken, zoals voor de Belastingdienst (btw, Energiebelasting) en in sommige gevallen voor andere partijen, zoals de politie, voor strafrechtelijk onderzoek, of aan een toezichthouder.
 • Om ervoor te zorgen dat je netbeheerder je aansluiting en levering van stroom en/of gas kan leveren. Dat doen we in overleg met jou, met als doel om je laadpaal en onze diensten die daarbij horen te leveren.
 • Voor schuldhulpverlening, bijvoorbeeld voor een schuldhulpinstantie zoals de gemeente. Dat doen wij niet zonder je toestemming of zonder je dat te laten weten.
 • Voor controle door accountants.
 • Voor het kunnen doen van fusies en overnames.

We verkopen of geven je persoonsgegevens nooit aan partijen die je persoonsgegevens gebruiken voor een commercieel doel. 

Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken

We verwerken je persoonsgegevens alleen met een wettelijk geldige reden. Bijvoorbeeld:

Omdat we de afspraken die we met je hebben gemaakt na te komen. Bijvoorbeeld als je een product of dienst van ons gebruikt of als we je een factuur sturen.

Omdat je ons toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het uitlezen van de meterstanden van je slimme meter.

Omdat het in de wet staat. Volgens verschillende wetten en regels zijn we verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen aan andere partijen te geven. Denk aan de politie voor een strafrechtelijk onderzoek of aan de Belastingdienst voor belastingaangifte, zoals btw of energiebelasting.

Omdat we daarvoor een gerechtvaardigde reden hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het goed en veilig laten werken van ons oplaadnetwerk
 • Het onderzoeken van fraude
 • Het verkleinen van betalingsrisico’s
 • Het voortbestaan van ons bedrijf en het op peil houden van onze reputatie
 • Het goed regelen van een fusie of overname
 • Het meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken om de kwaliteit van die gesprekken te verbeteren en onze medewerkers te trainen
 • Het onderzoeken van de tevredenheid van onze klanten, zodat we onze producten en diensten kunnen verbeteren

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gerechtvaardigde redenen die je hierboven ziet staan. Als je dat wilt, mail ons dan op incharge@vattenfall.nl en vertel waarom je bezwaar maakt en tegen welke specifieke redenen. Wij beoordelen dan of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Zo niet, dan is het aan ons om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigde reden hebben om je persoonsgegevens te blijven verwerken. Als we die niet hebben, stoppen we met het verwerken van je persoonsgegevens.

Met wie we je persoonsgegevens delen

Om de afspraken die we hebben gemaakt over de producten en diensten die je van ons gebruikt na te komen, delen we je persoonsgegevens met:

 • Onze medewerkers of medewerkers van ons moederbedrijf Vattenfall, die je persoonsgegevens verwerken om onze frontoffice, backoffice. financiële administratie en ons netwerk goed en veilig te laten werken. 
 • Onze medewerkers of medewerkers van ons moederbedrijf Vattenfall van onze interne auditafdeling, die controleren of we volgens de wetten en regels werken. 
 • De netbeheerder die verantwoordelijk is voor je aansluiting en het leveren van stroom en/of gas.
 • Installatiebedrijven die in opdracht van ons werken, bijvoorbeeld voor het installeren van je laadpaal.
 • Laadpaalexploitanten en laadpasaanbieders binnen het gebied waar je met je laadpas geladen hebt.
 • De politie, de Belastingdienst en toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de ACM, in situaties waarin we verplicht zijn dat te doen.
 • Professionele adviseurs zoals advocaten, accountants, auditors en callcenters om ons te helpen vragen en verzoeken van je te beantwoorden of voor marketing- en salesactiviteiten. 
 • Incassobureaus, deurwaarders of bewindvoerders, als je niet of te laat betaalt.
 • Onderzoeksbureaus die in opdracht van ons en/of lokale overheden onderzoek doen naar het gebruik van de oplaadnetwerken in Nederland.
 • Aanbieders van middelen om onze producten te verbeteren, zoals Google Firebase.

Met al deze partijen hebben we duidelijke afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij maatregelen nemen om verlies of onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens te voorkomen.

Als we samenwerken met een partij buiten Europa, dan maken we passende afspraken om je persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken bijvoorbeeld standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Of we verwerken persoonsgegevens in een land waarvoor een zogeheten adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Zo’n adequaatheidsbesluit geeft de Europese Commissie aan landen die een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming hebben als landen in Europa.

Als je meer wilt weten over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens als we die geven aan partijen buiten Europa, mail ons dan op data.protection.netherlands@vattenfall.nl en zet in het onderwerp: ‘internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

Zo lang bewaren we je persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze afspraken met je na te komen en je op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten.

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Voor de belastingwetgeving geldt bijvoorbeeld een termijn van 7 jaar.

Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens

Wij zijn Vattenfall Customers & Solutions Netherlands N.V. en handelen onder de naam Vattenfall InCharge, PAC 1AA6720, Postbus 41920, 1009 DV in Amsterdam, met KvK-nummer 34364931.

Dit privacy statement kan veranderen

Als we dit privacy statement veranderen in materiële zin, laten we je dat weten. 

Bij veranderingen aan dit statement die invloed hebben op je privacy, informeren wij je daar direct over.

De rechten die je hebt als het gaat om je persoonsgegevens

Recht op inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en met welk doel. 

Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens

Verder heb je het recht om je persoonsgegevens te corrigeren als die niet kloppen of onvolledig zijn. 

Recht op verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen als we die niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. Het kan zijn dat we dat niet kunnen, doordat we volgens de wet verplicht zijn je gegevens te bewaren. 

Recht op het beperken van de verwerking van je persoonsgegevens

In bepaalde situaties heb je het recht om tijdelijk het verwerken van je persoonsgegevens te beperken:

 1. 1.  Als je wacht op de beoordeling van een verzoek om je persoonsgegevens te corrigeren of als je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van je persoonsgegevens. 
 2. 2.  Als je persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar je dat niet wilt.
 3. 3.  Als we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar jij je persoonsgegevens nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt gegeven, in een elektronisch gangbare vorm van ons toegestuurd te krijgen. Zo kun je die persoonsgegevens doorgeven aan een ander bedrijf dat je kiest. Ook kun je dat recht aan een ander bedrijf geven dat namens jou handelt. Daarvoor hebben we een machtiging van je nodig, zodat we zeker weten dat dat bedrijf namens jou handelt.

Het recht op dataportibiliteit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van je gebruiken omdat je daar toestemming voor hebt gegeven of omdat we dat doen omdat we een contract hebben gesloten. 

Zo maak je gebruik van je rechten

Als je gebruik wilt maken van een van je rechten, bel ons dan op 088 363 79 91. Of stuur een e-mail of brief. Zet er in dat geval je adres, telefoonnummer en een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs in. Ons e-mailadres is: incharge@vattenfall.nl, ons postadres: Vattenfall Klantenservice, Postbus 40021, 6803 HA, Arnhem. Je krijgt binnen een maand een reactie van ons. 

Op de website van de Rijksoverheid lees je hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs stuurt. Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl

Goed om te weten over veiligheid

Wij gaan op een veilige manier om met je persoonsgegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. We bewaren je persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten onze organisatie. Die beveiligingseisen stellen wij ook aan de partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

Tips:

 • Hou je wachtwoorden geheim en zorg dat alleen jij toegang hebt tot je wachtwoorden.
 • Pas op voor ‘phishing’: onze medewerkers van Vattenfall vragen je nooit via telefoon of e-mail om je persoonsgegevens. 
 • Installeer regelmatig updates op de apparaten die je gebruikt en installeer software die je apparaten beschermt tegen virussen. 
 • We raden je af om je apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat de beveiliging van je apparaten dan mogelijk niet of minder goed werkt. Meer tips vind je op www.veiliginternetten.nl.

Over het Bel-me-niet Register

Het Bel-me-niet Register is er om irritatie bij consumenten over ongevraagde telemarketing te verminderen. Je kunt je telefoonnummer(s) in het Bel-me-niet Register zetten. Daarna mogen bedrijven je niet meer bellen voor een commercieel, ideëel of charitatief doel, tenzij je klant bent of hebt gevraagd gebeld te worden. Kijk voor meer informatie over het Bel-me-niet Register op www.bel-me-niet.nl.

We helpen je graag met je vragen

We hebben een zogeheten Data Protection Officer aangesteld die ons adviseert en checkt of wij ons houden aan de wet-en regelgeving rond privacy.

Als je vragen hebt over ons privacy statement of over de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met die Data Protection Officer via data.protection.netherlands@vattenfall.nl. Je kunt zo ook een klacht indienen over de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. En als je vindt dat we je klacht niet goed afhandelen, kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.