02.02.2023 | 2 minuten

Energie-update


Hoe staat de vlag erbij op de snel veranderende energiemarkten? We praten u bij in onze energie-update.

Na een aantal weken van zacht weer met lagere prijzen, waren er afgelopen weken weer prijsstijgingen te zien op de energiemarkten. De oorzaak: lagere temperaturen en minder beschikbare windenergie. Door de goed gevulde gasvoorraden en een ruim aanbod van LNG bleven de prijsstijgingen toch beperkt. Door het huidige overaanbod van gas ligt de gasprijs lager dan die voor de komende winter. Dit maakt de ‘spread’ tussen de komende zomer- en wintermaanden zeer gunstig, waardoor het interessant is om in de zomer de gasvoorraden aan te vullen. Hierdoor neemt het risico van eventuele gastekorten voor de komende winter af.

LNG: Freeport terminal weer in gebruik

De gasprijzen voor de overige maanden van 2023 zijn met bijna 10% gedaald. Dit was vooral het gevolg van de verwachting dat de export van LNG naar Europa vanuit de enorme Freeport terminal (Houston, Verenigde Staten) de komende maanden flink zal toenemen. In juni 2022 heeft er in de Freeport terminal een grote brand gewoed, waardoor deze buiten gebruik was geraakt. Het merendeel van de LNG wordt hiervandaan geëxporteerd naar Europa. Nu het herstel van de terminal bijna is afgerond, is de verwachting dat de export weer zal toenemen, wat een prijsverlagend effect zal hebben op de gasprijs in Europa.