02.02.2023 | 1 minuut

Achterstand bij klantcontactcentrum ingelopen


In 2022 had ons klantcontactcentrum (EEC) moeite met de grote aantallen mails van klanten. Om deze achterstand in te lopen, hebben we in het najaar tijdelijk extra medewerkers aangetrokken.

Door de hoge werkdruk lukte het namelijk niet om dit te doen met de vaste medewerkers. Er stonden bij het EEC begin november zo’n 5.800 mails open en het doel was om deze achterstand medio januari te hebben ingelopen.

 

Het inhalen van de achterstand is sneller gegaan dan gepland: al medio januari was de achterstand ingelopen en konden de vaste medewerkers van het EEC het weer alleen af. Om achterstanden in de toekomst te voorkomen, is ook de capaciteit van het EEC vergroot. Afgelopen najaar zijn verschillende groepen nieuwe medewerkers aan de slag gegaan, wat ook wat meer lucht geeft.

 

Wel staan er nog behoorlijk wat facturatievragen open waar nu de focus op wordt gelegd. Veel van deze cases stonden niet op de juiste plek, waardoor we geen goed beeld hadden van de werkelijke werkvoorraad. Dat wordt nu dus opgelost. Verder zijn we ermee bezig om dit extra team voor een aantal maanden te verlengen, zodat we zeker weten dat we dit jaar goed bij blijven.