10.09.2021 | 3 minuten

Vehicle to Grid - V2G


Vehicle to Grid is een manier van slim laden bij onze openbare laadpalen waarbij er een overschot aan stroom kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Eén van de nieuwste technieken die binnenkort wordt toegepast op laadpalen. Onze nieuwe laadpalen bereiden we voor en we zorgen voor de juiste normering zoals ISO 15118.

Wat is Vehicle to Grid

Met vehicle-to-grid technologie is het mogelijk om de stroom vanuit een elektrische auto weer terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Een elektrische auto kan als buffer optreden en overdag het overschot aan energie van de zonnepanelen opslaan. ‘s Avonds als de zonnepanelen geen stroom meer leveren, kan de opgeslagen energie uit de auto worden gebruikt om het huis van energie te voorzien. Dit hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot het eigen huis maar kan ook breder. Door de technologie slim in te zetten kunnen elektrische auto’s als een tijdelijke opslag ingezet worden. Op die manier kan een netbeheerder een lokale piekbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen. De stroom kan bij vraag ook lokaal gericht worden teruggeleverd. Nu de prijs die consumenten voor zonnepanelen terugkrijgen minder wordt, zal interesse voor deze technologie naar verwachting toenemen. 

 

 

Standpunten Vattenfall InCharge

  • De overheid heeft een grote rol in het stimuleren van slim opladen.
  • Het opladen van elektrische auto’s tijdens daluren moet ten goede komen aan elektrische rijders door het aanbieden van lagere tarieven.
  • De laadpaaloperator heeft de meeste kennis op lokaal en (inter)nationaal gebied en kan daardoor het beste de laadpalen voorzien van Vehicle to grid. Daar moet dan wel tegenover staan dat de netbeheerder lagere tarieven aanbiedt.
Laden in de toekomst