Vattenfall InCharge is het e-mobility initiatief van Vattenfall Customer & Solutions Netherlands N.V. en InCharge AB.

 

Contact

Als u uw verzoek niet zelf kunt oplossen, heeft u de mogelijkheid om op elk gewenst moment contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail naar incharge@vattenfall.nl of telefonisch op 088 363 7991

Postadres
InCharge AB
169 92 Stockholm
Zweden

Bezoekadres
Evenemangsgatan 13
169 79 Solna, Zweden

KvK-nummer
KvK 559178-6081

btw-nummer
SE 559178608101​