Januari 2022.

We willen je zo goed mogelijk van dienst zijn en duidelijk zijn over de rechten en plichten die je hebt. De afspraken die staan in deze algemene voorwaarden en in je offerte- of contract(bevestiging) vormen samen onze Overeenkomst. 

Voor vragen kun je ons bellen op 088 363 7991 of een e-mail sturen naar incharge@vattenfall.nl.

Liever in PDF lezen? dat kan:
Lees deze voorwaarden als PDF

1. Algemeen

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het product Vattenfall InCharge Go. Met een abonnement op Vattenfall InCharge Go krijg je toegang tot de Laadpalen uit het Vattenfall InCharge netwerk en aanvullende diensten zodat je je elektrische voertuig kunt opladen. De Laadpalen binnen het Vattenfall InCharge Netwerk kunnen worden gebruikt met een Vattenfall InCharge identificatiemiddel.

 

1.2. De Overeenkomst is aangegaan tussen aanbieder Vattenfall InCharge AB (gevestigd te Evenemangsgatan 13, 169 92 Stockholm in Zweden met registratienummer Zweedse kamer van koophandel: 559178-6081), te noemen Vattenfall InCharge, en de EV-rijder.

 

1.3. Definities in deze algemene voorwaarden

 

 • 1.3.1. E-Mobility Service Provider (EMSP). Levert E-Mobility-diensten aan de EV[1]rijder, waaronder toegang tot de Laadpaal via een identificatiemiddel. In deze overeenkomst is Vattenfall InCharge de EMSP.
 • 1.3.2. EV-rijder. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft met Vattenfall InCharge voor Vattenfall InCharge Go.
 • 1.3.3. Identificatiemiddel. Een middel met een uniek nummer dat door de EMSP, in dit geval Vattenfall InCharge, wordt geleverd aan de EV-rijder. Dit nummer wordt gebruikt voor authenticatie en autorisatie aan de Laadpaal om laadsessies uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld een laadpas, laaddruppel of identificatie via de mobiele telefoon zijn.
 • 1.3.4. InCharge Platform. Het online platform waarmee Vattenfall InCharge Laadpalen kan verbinden en beheren.
 • 1.3.5. Laadpaal. Een elektrisch apparaat voor het opladen van elektrische voertuigen. Een Laadpaal kan 1 of meer laadpunten hebben waarop een elektrisch voertuig wordt aangesloten.
 • 1.3.6. Laadpaalbeheerder (CPO). Aanbieder van services die te maken hebben met het verbinden en beheren van Laadpalen via een platform.
 • 1.3.7. Laadpaal van Derde: een Laadpaal die niet wordt beheerd door Vattenfall InCharge, maar door een andere partij (derde).
 • 1.3.8. Laadsessie. Een sessie waarin een elektrische auto wordt opgeladen aan een Laadpaal. De sessie wordt als geldig geregistreerd wanneer er minimaal 0,2 kWh en maximaal 350 kWh wordt geladen en de sessie minimaal 2 minuten duurt.
 • 1.3.9. My InCharge Portal. Online omgeving die toegang geeft tot statistieken en beheertools voor Laadpalen en identificatiemiddelen.
 • 1.3.10. Overeenkomst. Je contract (bevestiging) waarop de diensten staan aangegeven die wij leveren in combinatie met deze algemene voorwaarden.
 • 1.3.11. Roaming. De mogelijkheid om met één en hetzelfde identificatiemiddel te laden bij Laadpalen die eigendom zijn van en/of beheerd worden door verschillende CPO's (Laadpaalbeheerders) waarmee Vattenfall InCharge een overeenkomst heeft.
  • 1.3.11.1. Vattenfall InCharge netwerk. De verzameling van Laadpalen waar- een EV-rijder met een identificatiemiddel van Vattenfall InCharge toegang toe heeft. Dit kunnen Laadpalen zijn die onderdeel uitmaken van het eigen van Vattenfall laadnetwerk of van derden.
  • 1.3.11.2. Vattenfall InCharge app. Mobiele applicatie van Vattenfall InCharge waarmee EV-rijders bijvoorbeeld openbare Laadpalen binnen het InCharge netwerk kunnen vinden.

2. Het Vattenfall InCharge netwerk

 

2.1. Het Vattenfall InCharge netwerk bestaat uit toegankelijke Laadpalen op openbare en zakelijke locaties.

Dit kunnen Laadpalen zijn in beheer van:

 • 2.1.1. Vattenfall InCharge of dochterondernemingen die hieronder vallen
 • 2.1.2. Derden die EV-rijders met een identificatiemiddel van Vattenfall InCharge, toegang geven tot de Laadpalen.

 

2.2. Vattenfalll InCharge heeft als doel het Vattenfall InCharge netwerk steeds verder uit te breiden en aan te passen aan technische ontwikkelingen. De EV-rijder kan op geen enkele manier rechten ontlenen aan de omvang en aard van het Vattenfall InCharge netwerk.

 

2.3. De Laadpalen binnen het Vattenfall InCharge netwerk die worden beheerd door Vattenfall InCharge of een onderneming uit de Vattenfall groep worden regelmatig geüpdatet.

 

2.4. Alle laadpalen binnen het Vattenfall InCharge netwerk zijn te vinden in de Vattenfall InCharge app.

 

2.5. De Vattenfall InCharge app is beschikbaar via de App Store of Google Play.

3. Toegang tot het Vattenfall InCharge netwerk

 

3.1. Om middels de Overeenkomst toegang te krijgen tot het Vattenfall InCharge netwerk is een identificatiemiddel van Vattenfall InCharge nodig. Een Vattenfall InCharge identificatiemiddel kan worden aangevraagd via de website of via andere toekomstige Vattenfall InCharge kanalen.

 

3.2. De Overeenkomst bestaat uit het online aanvraagformulier dat door de EV-rijder is verstuurd, de contractbevestiging van Vattenfall InCharge en de onderdelen die in het aanvraagformulier zijn vermeld.

 

3.3. Na het sluiten van de Overeenkomst of samen met de bevestiging van de Overeenkomst biedt InCharge de EV-rijder minimaal 1 identificatiemiddel voor gebruik bij Laadpalen binnen het Vattenfall InCharge netwerk.

 

3.4. Een Vattenfall InCharge identificatiemiddel geeft alleen toegang tot Laadpalen uit het Vattenfall InCharge netwerk zoals beschreven in hoofdstuk 2. Vattenfall InCharge heeft het recht om (nieuwe) identificatiemiddelen met andere functionaliteiten toe te voegen en om identificatiemiddelen uit te faseren.

 

3.5. De EV-rijder kan de Laadsessies bekijken in de My InCharge Portal, zoals beschreven in hoofdstuk 5.

 

3.6. Als de Overeenkomst is gesloten en EV-rijder het identificatiemiddel heeft ontvangen, mag de EV-rijder de Laadpalen van het Vattenfall InCharge netwerk in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden gebruiken.

 

3.7. Laadpassen, laaddruppels en andere identificatiemiddelen inclusief de gegevens die erop zijn opgeslagen, blijven eigendom van Vattenfall InCharge.

 

3.8. Op verzoek en op kosten van de EV-rijder kan Vattenfall InCharge extra laadpassen of andere identificatiemiddelen leveren. De kosten hiervoor zijn te vinden op de website.

 

3.9. De EV-rijder is verplicht om zorgvuldig om te gaan met het identificatiemiddel en te voorkomen dat onbevoegden ermee kunnen opladen.

 

3.10. De EV-rijder is verplicht om Vattenfall InCharge meteen op de hoogte te brengen van verlies, diefstal, misbruik van of schade aan het identificatiemiddel.

 

3.11. Als een situatie zoals hierboven beschreven zich voordoet en de EV-rijder de situatie telefonisch via 088 363 7991 meldt, blokkeert Vattenfall InCharge het identificatiemiddel zo spoedig mogelijk. Ook wordt de EV-rijder naar de website verwezen voor het online aanvragen van een nieuw identificatiemiddel. Voor de vervanging van het identificatiemiddel betaalt de EV-rijder de prijs die hiervoor in het raamcontract is afgesproken. Deze prijs wordt gespecificeerd op het online aanvraagformulier en de website.

 

3.12. Zolang verlies, diefstal en misbruik van het identificatiemiddel niet door de EV-rijder aan Vattenfall InCharge is aangegeven, blijft deze verantwoordelijk voor elke Laadsessie en de kosten daarvan.

 

3.13. Deze Overeenkomst kan worden beëindigd in de volgende gevallen:

 • 3.13.1. Door rechtsgeldige opzegging door een van de partijen
 • 3.13.2. Door verzuim van een van de partijen
 • 3.13.3. De gevallen beschreven in artikel 3.16.

 

3.14. Als het identificatiemiddel langer dan 12 maanden niet wordt gebruikt, heeft Vattenfall InCharge het recht dit te blokkeren. De EV-rijder wordt dan van tevoren hiervan op de hoogte gebracht.

 

3.15. Na afloop van deze Overeenkomst heeft de EV-rijder niet het recht gebruik te blijven maken van het Vattenfall InCharge identificatiemiddel. Als dat wel gebeurt, blijft de EV-rijder aansprakelijk voor alle gemaakte kosten.

 

3.16. Vattenfall InCharge heeft het recht om het identificatiemiddel van de EV-rijder tijdelijk deels of compleet te blokkeren. Ook heeft InCharge het recht dit raamcontract in een van de volgende gevallen te beëindigen:

 • 3.16.1. Misbruik van een identificatiemiddel
 • 3.16.2. Risico op onveilig gebruik van een identificatiemiddel
 • 3.16.3. Het risico dat de EV-rijder een belangrijke contractuele verplichting niet nakomt. Bijvoorbeeld het niet betalen van facturen of het gebruiken van niet-gecertificeerde laadkabels.

4. Opladen bij het Vattenfall InCharge netwerk

 

4.1. Elke Laadsessie vormt een deelovereenkomst met de EV-rijder waarvoor deze algemene voorwaarden gelden.

 

4.2. Doordat de EV-rijder zich met het identificatiemiddel aanmeldt bij de Laadpaal en het elektrisch voertuig met de laadkabel aan de Laadpaal verbindt, accepteert deze de deelovereenkomst en de tarieven voor die Laadsessie.

 

4.3. De deelovereenkomst eindigt wanneer de EV-rijder de Laadsessie stopt en de Laadpaal het identificatiemiddel herkent.

 

4.4. Vattenfall InCharge zal zich, met uitzondering van onderhoud en andere operationele vereisten, in redelijkheid inspannen om alle Laadpalen die onderdeel zijn van het InCharge netwerk werkend te houden. Deze verplichting geldt niet voor Laadpalen van derden.

 

4.5. De EV-rijder kan via de Vattenfall InCharge app meer te weten komen over de actuele beschikbaarheid van de Laadpalen binnen het Vattenfall InCharge netwerk. Voor de beschikbaarheid van Laadpalen van derden is Vattenfall InCharge afhankelijk van informatie afkomstig van deze derden. Vattenfall InCharge kan dan ook niet garanderen dat die informatie altijd actueel is.

 

4.6. Vattenfall InCharge heeft het recht op elk moment de toegang tot laadfaciliteiten uit het InCharge netwerk aan te passen, te beperken of compleet stop te zetten, zoals in het geval van overmacht en noodsituaties. Vattenfall InCharge is in dergelijke gevallen niet gehouden tot compensatie.

 

4.7. Het opladen van een elektrisch voertuig is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan de (technische) kenmerken en de laadtoestand van het elektrische voertuig. Maar ook de accucapaciteit van het voertuig en de Laadpaal. Vattenfall InCharge kan daarom geen garanties geven op de laadtijd van een elektrisch voertuig bij een Laadpaal van Vattenfall InCharge en/of een Laadpaal van Derden.

 

4.8. Vattenfall InCharge biedt de EV-rijder hulp via de klantenservice. Hieronder valt het beantwoorden van vragen over de aangeboden diensten of bijbehorende administratie. Maar ook ondersteuning bij problemen met laden of het oplossen van storingen. Bij storingen is de klantenservice 24/7 beschikbaar voor hulp op afstand via 088 363 7991. Voor andere vragen zijn de medewerkers op werkdagen telefonisch of via de mail bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

5. Laadsessies bekijken

 

5.1. De gegevens van de Laadsessie worden via de Laadpaal geregistreerd. Denk aan locatie, start- en eindtijd, gebruikte kWh en gegevens benodigd voor identificatie. 

 

5.2. De EV-rijder krijgt binnen deze Overeenkomst toegang tot de My InCharge Portal. Hierin kan de EV-rijder, naast andere functies, de laadhistorie met het identificatiemiddel bekijken.

 

5.3. Als je een Overeenkomst sluit met Vattenfall InCharge vragen we om persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag en het uitvoeren van de Overeenkomst. Maar ook voor analyses, risicobeheer en marketingdoeleinden. Hierbij houden we ons aan de wettelijke regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je geen informatie wilt over onze producten en diensten kun je dit aan ons laten weten. Stuur een mail naar incharge@vattenfall.nl. Bekijk ook ons privacy statement.

6. Laadtarieven & abonnementskosten

 

6.1. Door het starten van een Laadsessie gaat de EV-rijder akkoord met de voor die Laadsessie geldende tarieven. Daarmee is de EV-rijder verplicht de kosten voor de Laadsessies op tijd aan Vattenfall InCharge te betalen. De EV-rijder kan de laadtarieven die gelden voor een Laadsessie en eventuele extra voorwaarden bekijken in de Vattenfall InCharge app. Alle tarieven zijn inclusief btw.

 

6.2. Vattenfall InCharge kan de EV rijder eenmalige of terugkerende kosten in rekening brengen als vergoeding voor de in deze voorwaarden beschreven services. Hierbij horen onder andere, toegang tot het Vattenfall InCharge netwerk, ontvangst van een identificatiemiddel en inzage in de Laadsessies via My InCharge. De totale prijs voor het afnemen van deze services staat vermeld op het bestelformulier van het identificatiemiddel en/of de bevestigingsmail daarvan.

 

6.3. De start van deze eventuele terugkerende kosten is vanaf het moment dat het identificatiemiddel naar de EV-rijder is opgestuurd. Tenzij anders is afgesproken. 

 

6.4. De eigenaar van het identificatiemiddel betaalt deze kosten tijdens de hele looptijd van de Overeenkomst.

 

6.5. Per kalender jaar heeft Vattenfall InCharge het recht om de prijzen van zijn producten en dienstverlening te indexeren conform standaarden in de markt.

7. Regels voor betaling

 

7.1. De maandelijkse kosten bestaan aan de ene kant uit de kosten voor de Laadsessies die plaats hebben gevonden middels het identificatiemiddel. En aan de andere kant uit de abonnementskosten voor het identificatiemiddel, indien dit bij het aangaan van de overeenkomst is afgesproken.

 

7.2. De kosten voor de Laadsessies worden per maand gefactureerd. De betalingstermijn is 14 dagen. En voor zakelijke klanten 30 dagen. Aan het begin van de maand wordt de factuur met alle Laadsessies van de vorige maand klaargezet in de My InCharge Portal (maandfactuur).

 

7.3. Elke maandfactuur bestaat uit een overzicht van de Laadsessies over die maand. Voor het maken van deze facturen is Vattenfall InCharge ook afhankelijk van aangeleverde data van Laadsessies afkomstig van derden waarbij deze Laadpalen in beheer zijn. Helaas kan het voorkomen dat de Laadsessies die betrekking hebben op Laadpalen van Derden niet op tijd worden ontvangen door Vattenfall InCharge en daardoor dus niet voorkomen op de maandfactuur van de maand waarin de sessies plaatsvonden. Vattenfall InCharge streeft ernaar deze Laadsessies in de eerstvolgende factuur te verwerken.

 

7.4. Als de EV-rijder tijdens de factureringsperiode in verschillende landen Laadsessies had, krijgt deze 1 factuur per land.

 

7.5. Als er achteraf fouten worden ontdekt in het factuurbedrag of wanneer Laadsessiegegevens uit het netwerk van een derde partij worden gecorrigeerd, wordt het door de EV-rijder te veel of te weinig betaalde bedrag door Vattenfall InCharge verrekend op de volgende maandfactuur.

 

7.6. Vattenfall InCharge heeft bij een niet (op tijd) betaalde factuur het recht de toegang tot de Laadpalen tijdelijk of voor altijd te blokkeren.

 

7.7. Voor het incasseren van onze facturen volgt Vattenfall InCharge de wettelijke regels, zoals de wet op de incassokosten (WIK). Betaalt de EV-rijder via automatische incasso en kunnen we niet incasseren, dan probeert Vattenfall InCharge het nog een keer voordat een betalingsherinnering volgt. Het bedrag moet na de betalingsherinnering binnen 14 dagen worden betaald. Voor elke factuur die na de eerste herinnering niet op tijd wordt betaald, berekent Vattenfall InCharge de wettelijk vastgestelde incassokosten met een minimum van € 40. Daarna nemen we gerechtelijke incassomaatregelen. De kosten hiervan zijn voor de EV-rijder.

8. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 

8.1. Deze Overeenkomst geldt voor de termijn die we met je hebben afgesproken. Deze termijn is te vinden op het orderformulier/de bevestigingsmail. Na je contracttermijn heb je een opzegtermijn van 1 maand. Dat geldt ook als we geen contracttermijn hebben afgesproken.

 

8.2. Vattenfall InCharge heeft het recht de Overeenkomst zonder opzeggingstermijn direct te beëindigen als de EV-rijder de contractuele verplichtingen schendt. Of de laadfaciliteiten van het Vattenfall InCharge netwerk op een manier gebruikt die volgens Vattenfall InCharge schade kan opleveren.

9. Fiscale regels

 

9.1. Laadsessies en daaraan gerelateerde diensten worden vanuit btw oogpunt aangemerkt als de levering van elektriciteit zoals bedoeld in 5b lid 3 Wet op de omzetbelasting. Als gerelateerde levering en/of diensten kan in ieder geval worden aangemerkt;

 

 • 9.1.1. De levering van één identificatiemiddel.
 • 9.1.2. Toegang tot de My InCharge Portal, waaronder het inzicht in de laadhistorie van de laadsessies en de factuur/betaalgegevens hiervan.
 • 9.1.3. De Vattenfall InCharge app.
 • 9.1.4. De klantenservice dienstverlening via InCharge Go.

 

9.2. Voor de EV-rijder particulier en/of rechtspersoon - niet btw-ondernemer geldt: Als een laadsessie in Nederland heeft plaatsgevonden dan is de laadsessie belast met Nederlandse btw naar het 21% tarief. Als een laadsessie in het buitenland heeft plaatsgevonden dan is de laadsessie belast met btw van dat land. De btw wetgeving van betreffend land is van toepassing en btw zal door Vattenfall InCharge in rekening worden gebracht conform de btw wetgeving van betreffend land. Voor elk land wordt een afzonderlijke factuur opgemaakt. 

 

9.3. Voor de EV-rijder particulier en/of rechtspersoon - btw- ondernemer geldt: Als de EV-rijder wordt aangemerkt als ondernemer in de zin van artikel 7 Wet op de omzetbelasting (“btw-ondernemer”) gevestigd in Nederland en/of een btw ondernemer met een vaste inrichting in Nederland dan is de laaddienst belast met Nederlandse btw, ongeacht in welk land de laadsessie heeft plaatsgevonden. Vattenfall InCharge is een niet in Nederland gevestigde btw ondernemer en heeft ook géén vaste inrichting voor btw doeleinden in Nederland. Derhalve is de btw plicht, het aangeven en afdragen van de Nederlandse btw aan de Nederlandse belastingdienst, op grond van artikel 12 lid 3 wet op de omzetbelasting verlegd naar de EV-rijder. Vattenfall InCharge zal in deze omstandigheden de EV-rijder geen btw in rekening brengen, maar wel een factuur uitreiken met de vermelding “btw verlegd” en het btw-nummer van de EV-rijder.

 

9.4. Factuur: Vattenfall Incharge is verplicht om een factuur uit te reiken aan btw-ondernemers en rechtspersonen niet btw-ondernemer. Om een juiste factuur te kunnen opstellen is de EV rijder verplicht de volgende informatie te verstrekken aan Vattenfall Incharge:

 • 9.4.1. btw-nummer, indien van toepassing
 • 9.4.2. vestigingsadres / woonadres
 • 9.4.3. bevestiging dat de laadsessies in het kader van zijn eigen gebruik dan wel eigen bedrijfsactiviteiten zijn afgenomen

 

9.5. Andere diensten dan laaddiensten: Andere diensten dan laaddiensten die onder deze overeenkomst afzonderlijk in rekening worden gebracht vallen niet onder de btw behandeling van “laadsessies”. Deze diensten zullen voor de btw zelfstandig worden beoordeeld conform Nederlandse btw wetgeving. Naar gelang de btw kwalificatie onder de Nederlandse btw wetgeving van betreffende diensten, zal Vattenfall InCharge conform de btw wetgeving al dan niet btw in rekening brengen over deze diensten.

10. Communicatie

 

10.1. De EV-rijder is ervoor verantwoordelijk dat Vattenfall InCharge beschikt over actuele en correcte gegevens, zoals telefoonnummer, correspondentie adres en e-mail adres.

 

10.2. Vattenfall InCharge communiceert, tenzij anders afgesproken, via e-mail.

11. Persoonsgegevens

 

11.1. Bij de aanvraag van een dienst of product verzoekt Vattenfall InCharge aan de EV[1]rijder om bedrijfsgegevens aan Vattenfall te verstrekken. Deze gegevens worden binnen de Vattenfall-groep gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van marketing. Ook kan Vattenfall InCharge deze gegevens gebruiken om de Laadpaaleigenaar te informeren over voor hem relevante producten en diensten. Indien de EV-rijder geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kan hij dit schriftelijk melden bij Vattenfall InCharge telefonisch via 088 363 7991. of via de mail (incharge@vattenfall.nl).

 

11.2. De bedrijfsgegevens van de EV-rijder kunnen ook persoonsgegevens bevatten. Deze persoonsgegevens behandelt Vattenfall InCharge met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid. Wanneer en waarom Vattenfall InCharge om uw persoonsgegevens vraagt en hoe Vattenfall InCharge met deze persoonsgegevens omgaat, is te vinden op www.Vattenfall.nl/privacy. Hierin is ook informatie opgenomen over de rechten van Laadpaaleigenaar als betrokkene, zoals het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van zijn persoonsgegevens waarvoor Vattenfall InCharge een gerechtvaardigd belang heeft en de verwerking voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

12. Aansprakelijkheid

 

12.1. Vattenfall InCharge is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek aan compatibiliteit van het elektrische voertuig van de EV-rijder en/of de laadkabel met de laadinfrastructuur.

 

12.2. Vattenfall InCharge heeft maatregelen genomen om diefstal van de laadstekker en kabel te voorkomen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade door diefstal en/of beschadiging ervan.

 

12.3. Vattenfall InCharge is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van de borden en gebruiksaanwijzingen op de Laadpalen.

 

12.4. Vattenfall InCharge is niet aansprakelijk voor het niet werken van Laadpalen door overmacht. Bijvoorbeeld onderbreking of onregelmatigheden in de elektriciteitsvoorziening, vandalisme, of storingen in het telecommunicatienetwerk of identificatiemiddel.

 

12.5. Vattenfall InCharge is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van Laadpalen van het laadnetwerk van derden.

 

12.6. De aansprakelijkheid van Vattenfall InCharge voor indirecte schade (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade van derden, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden) is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Vattenfall InCharge beperkt tot directe schade en tot een bedrag van €1.000.000.

13. Overdracht

 

13.1. De rechten en plichten uit deze Overeenkomst mag Vattenfall InCharge overdragen aan een ander bedrijf als we ervoor zorgen dat dit bedrijf de afspraken uit de Overeenkomst nakomt. De EV-rijder geeft Vattenfall InCharge daar bij voorbaat toestemming voor.

14. Toekomstige wijzigingen in de algemene voorwaarden

 

14.1. Vattenfall InCharge mag de prijzen en afspraken van deze Overeenkomst veranderen. Als er belangrijke zaken worden gewijzigd, laten we de EV-rijder dat op tijd weten.

15. Toepasselijk recht, plaats van bevoegdheid

 

15.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bevoegd te oordelen over geschillen die voortkomen uit deze Overeenkomst.

 

15.2. Als je een klacht hebt, laat het ons dan weten. We doen ons best om je zo goed mogelijk te helpen. Kom je er met onze medewerker niet uit? Dan kun je de klacht indienen bij de directie van Vattenfall InCharge. Ook kun je gebruikmaken van de Europese klachtenprocedure.