4 september 2023.

We willen je zo goed mogelijk van dienst zijn en duidelijk zijn over de rechten en plichten die je hebt. De afspraken die staan in deze algemene voorwaarden en in je offerte- of contract(bevestiging) vormen samen onze Overeenkomst. 

Voor vragen kun je ons bellen op 088 363 7991 of een e-mail sturen naar incharge@vattenfall.nl.

Liever in PDF lezen? dat kan:
Lees deze voorwaarden als PDF

1. Algemeen

 

1.1. voorwaarden gelden voor de hieronder beschreven diensten. Daarbij telt ook je offerte of contract of de bevestiging van je contract mee. De Overeenkomst geldt tussen:

 • - Ons, Vattenfall InCharge AB (Evenemansgatan 13,169 92 Stockholm,
  registratienummer Zweedse kamer van koophandel: 559178-6081), in deze voorwaarden beschreven als Vattenfall InCharge,
 • - De eigenaar en/of gebruiker van de Laadpaal.

 

1.2. Definities in deze algemene voorwaarden:

 • 1.2.1. E-Mobility Service Provider (EMSP): Levert E-mobility diensten aan de contractant, bijvoorbeeld een EV-rijder. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot de Laadpaal via een Identificatiemiddel. Een EMSP heeft een contract met de eigenaar van het Identificatiemiddel.
 • 1.2.2. EV-rijder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon met een
  Identificatiemiddel, die een Laadpaal gebruikt om een elektrische
  auto op te laden.
 • 1.2.3. Identificatiemiddel: Een product met een uniek nummer dat door de EMSP wordt geleverd aan de EV-rijder. Dat nummer wordt gebruikt voor het kunnen gebruiken van de laadpas, laaddruppel of identificatie met een mobiele telefoon.
 • 1.2.4. InCharge platform: Het online platform waarmee we Laadpalen verbinden en beheren. Ook leveren we diensten van ons InCharge Smart abonnement, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.
 • 1.2.5. InCharge Smart abonnement: Een combinatie van diensten die in het contract staan. De uitleg vind je in hoofdstuk 3 tot en met 6 van deze algemene voorwaarden, waaronder in ieder geval:
  • De verbinding tussen de Laadpalen en het InCharge Platform (hoofdstuk 3)
  • Het beheren en monitoren van de Laadpaal (hoofdstuk 4)
  • De toegang tot de Laadpaal (hoofdstuk 5)
  • Het instellen van tarieven en betalingen voor de Laadpaal
   (hoofdstuk 6)
 • 1.2.6. Laadpaal: Een elektrisch apparaat voor het opladen van elektrische voertuigen. Een Laadpaal kan één of meer laadpunten hebben voor een elektrisch voertuig.
 • 1.2.7. Laadpaalbeheerder (CPO): Aanbieder van services die te maken hebben met het verbinden en beheren van Laadpalen via een platform. In deze algemene voorwaarden zijn wij dat.
 • 1.2.8. Laadpaaleigenaar: Iemand die het recht heeft een Laadpaal te gebruiken en die voorziet van stroom via zijn energieleverancier.
 • 1.2.9. Laadsessie: Een sessie waarin een elektrische auto oplaadt aan een Laadpaal. De sessie is geldig als er minimaal 0,2 kWh en maximaal 350 kWh wordt geladen en de sessie minimaal 2 minuten duurt.
 • 1.2.10. Laadpaal van een andere leverancier: Een Laadpaal die niet is geleverd en geïnstalleerd door ons, maar door een andere partij.
 • 1.2.11. My InCharge Portal: De online omgeving die toegang geeft tot statistieken en beheertools voor Laadpalen en Identificatiemiddelen.
 • 1.2.12. Overeenkomst: Offerte- of contract(bevestiging) waarop de diensten staan die wij aan de Laadpaaleigenaar leveren in combinatie met onze algemene voorwaarden.
 • 1.2.13. Roamingpartner: Een laadpaalbeheerder (CPO) die een
  Algemene voorwaarden over het InCharge Smart abonnement voor laadoplossingen op zakelijke locaties Pagina 5 van 14
  partnercontract heeft met een EMSP (E-Mobility Service Provider). Door die samenwerking kan de EV-rijder met één en dezelfde laadpas laden bij verschillende Laadpalen die eigendom zijn of beheerd worden door verschillende laadpaalbeheerders.

2. Verantwoordelijkheden van de partijen

 

2.1. Verantwoordelijkheden van de Laadpaalbeheerder

 • 2.1.1 We leveren alle diensten die vallen onder het InCharge Smart abonnement waarmee de Laadpaaleigenaar akkoord gaat. Die diensten vind je op de offerte- of contract(bevestiging).
 • 2.1.2 We hebben het recht en de verplichting om belangrijke firmwareupdates te installeren op de Laadpalen. Voor het uitvoeren van die firmware updates zijn we voor updates afhankelijk van de hardwareproducent. Daarom zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele schade als de laadpaal niet meer geüpdatet kan worden doordat de hardware-producent die niet meer levert.
 • 2.1.3 De verbinding tussen het InCharge platform en de Laadpaal is afhankelijk van de kwaliteit van netwerkverbindingen van derde partijen. Denk aan telecomproviders of de verbinding van je thuisnetwerk met het internet. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door storingen, haperingen of veranderingen in de dekking van het netwerk. Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door hardware-problemen als de hardware is gekocht bij een andere leverancier dan een leverancier binnen de Vattenfall Groep.
 • 2.1.4 We hebben het recht de diensten in redelijkheid tijdelijk te beperken of stop te zetten. We zijn dan niet verplicht om een vergoeding of compensatie te geven. Zo’n tijdelijke stopzetting doen we bijvoorbeeld voor een upgrade, update, onderhoud of een foutherstel. Ook overmacht kan een rol spelen. In dat soort gevallen laten we dat zoveel mogelijk vooraf weten.
 • 2.1.5 We hebben het recht onze diensten tussentijds aan te passen of stop te zetten. Denk aan het beperken of uitbreiden van de diensten. Als dat zo is, vertellen we dat de laadpaaleigenaar vooraf.
 • 2.1.6 Per kalenderjaar hebben we het recht om de prijzen van onze producten en dienstverlening aan te passen aan de standaarden in de markt.

 

2.2. Verantwoordelijkheden van de Laadpaaleigenaar:

 • 2.2.1. De Laadpaaleigenaar moet eigenaar zijn of een controleerbaar recht hebben om de Laadpalen te gebruiken die vallen onder deze Overeenkomst.
 • 2.2.2. De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid van de Laadpaal. Ook is hij verantwoordelijk voor het naleven van geldende wetten, regels, vergunningen en veiligheidsnormen. Verder zorgt de Laadpaaleigenaar ervoor dat de Laadpaal voldoet aan de EU-wetgeving (onder andere CEgecertificeerd). Wanneer we de Laadpaal leveren, garanderen we dat de Laadpaal en de installatie ervan voldoen aan de daarvoor geldende regels en eisen op dat moment.
 • 2.2.3. De Laadpaaleigenaar moet de Laadpaal aansluiten op stroom en als dat nodig is, ook op het internet. Daar horen ook de nodige contracten met leveranciers en netbeheerders van stroom en internet bij.
 • 2.2.4. Als de Laadpaal goed is geïnstalleerd, zorgt de Laadpaaleigenaar ervoor dat de internetverbinding goed genoeg is om de Laadpalen met ons InCharge platform te verbinden.
 • 2.2.5. De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van eventueel onderhoud zoals dat staat in de garantievoorwaarden voor de Laadpaal. 

2.3. We verwachten van de Laadpaaleigenaar dat hij belangrijke veranderingen aan ons doorgeeft. Denk aan een adres of e-mailadres. We zijn niet verantwoordelijk voor kosten die ontstaan door het te laat doorgegeven van veranderingen.

3. Verbinding tussen de Laadpalen en het InCharge Platform

 

3.1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en in de offerte- of contract(bevestiging) moet de Laadpaal van de Laadpaaleigenaar verbonden zijn met het InCharge Platform. Indien de Laadpaaleigenaar de Laadpaal via Vattenfall InCharge heeft aangeschaft zal deze tijdens de installatie direct verbonden worden met het InCharge platform.

3.2. Voorwaarde voor het kunnen aanbieden van de services zoals beschreven in deze voorwaarden, is een goede verbinding tussen de Laadpaal en het internet. De internetverbinding kan geleverd worden via een simkaart en modem. Of via een local area network (LAN) die is verbonden met het internet via de internetverbinding van de Laadpaaleigenaar. In dat laatste geval is de Laadpaaleigenaar verantwoordelijk voor een goede internetverbinding en bijbehorende kosten. Zo niet, dan kunnen we geen digitale diensten leveren en zijn we daar ook niet verantwoordelijk voor. In dat geval kunnen we een
goed werkende Laadpaal niet garanderen.

3.3. Voor het verbinden van laadpalen van andere aanbieders met het InCharge platform gelden de volgende voorwaarden:

 • 3.3.1. Om een Laadpaal te verbinden aan het InCharge platform moet die voldoen aan onze technische eisen. Denk aan een RFID-lezer, MIDgecertificeerde meter, mobiele modemaansluiting en werkend met OCPP 1.6 of hoger. Op ons verzoek kunnen we een lijst met eisen en al goedgekeurde hardware-leveranciers aanleveren.
 • 3.3.2. Op verzoek en voor rekening van de Laadpaaleigenaar kunnen we een Laadpaal van een andere aanbieder onderzoeken. We laten de Laadpaaleigenaar dan weten of die voldoet aan onze eisen. We zijn niet verplicht om de hardware op onze lijst van goedgekeurde hardware te zetten.
 • 3.3.3. Voordat de Laadpaal van de Laadpaaleigenaar verbonden wordt met het InCharge platform, hebben we het recht de Laadpaal te checken. Tijdens de contractperiode is de Laadpaaleigenaar ervoor verantwoordelijk dat de Laadpaal voldoet aan alle technische en elektrische veiligheidseisen voor de verbinding. Als dat niet zo is, dan herstellen we dat en betaalt de Laadpaaleigenaar daarvoor.
 • 3.3.4. We kunnen eenmalige kosten rekenen voor het leggen van de verbinding tussen de Laadpaal en het InCharge platform. Als dat zo is, staan die op de offerte- of contract(bevestiging).


3.4.
Nadat de Laadpaal volgens hoofdstuk 3 is verbonden met het InCharge platform, kan de Laadpaaleigenaar onze diensten gebruiken. Die diensten zijn een combinatie van de onderdelen in hoofdstuk 3 t/m 6. De (abonnements)kosten daarvoor staan in de offerte- of contract(bevestiging).

4. Het beheren van checken van de Laadpaal

 

4.1. Diensten in dit hoofdstuk vormen een verplicht service-onderdeel van ons om onze services te kunnen bieden. De (maandelijkse) kosten daarvoor hebben we per onderdeel aangegeven in onze offerte- of contract(bevestiging).


4.2. Tijdens de Overeenkomst zijn we de enige laadpaalbeheerder. Dat betekent dat het opladen via de Laadpaal en het beheren van de Laadpaal gebeurt via ons. 


4.3. De Laadpaaleigenaar mag de EV-rijder voor het laden van het voertuig geen andere kosten in rekening brengen dan de kosten die wij rekenen voor onze service.


4.4. EV-rijders kunnen een Laadsessie starten en stoppen met een
Identificatiemiddel van ons. Ook een ander door ons goedgekeurd
Identificatiemiddel van een Roamingpartner werkt daarvoor. De EV-rijder is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een goedgekeurd en werkend Identificatiemiddel.


4.5. De Laadpalen die we beheren zijn standaard beschikbaar voor alle goedgekeurde Identificatiemiddelen van ons en onze Roamingpartners. De Laadpaal wordt standaard niet zichtbaar gemaakt in onze InCharge app of apps van roamingpartners.


4.6. We houden een bestand bij met alle Laadsessies die met een
Identificatiemiddel bij een bepaalde Laadpaal door de EV-rijder zijn gestart. In dat bestand staat informatie over de laadtijd, plaats, duur, kosten en het energiegebruik.


4.7. De Laadpaaleigenaar krijgt toegang tot de online omgeving My InCharge. Daarin staat bijvoorbeeld informatie over de status en de plek en Laadhistorie van de Laadpaal. Denk bijvoorbeeld aan start- en eindtijd, laadtijd en gebruik in kWh. De Laadpaaleigenaar kan de Laadhistorie downloaden als CSV- of Excel-bestand. Voor toegang tot de My InCharge omgeving geldt:

 • 4.7.1. De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactinformatie over de persoon die de My InCharge omgeving beheert. Als de beheerder verandert, moet de Laadpaaleigenaar dat aan ons laten weten en de nieuwe contactgegevens aan ons doorgeven.
 • 4.7.2. De Laadpaaleigenaar zorgt ervoor dat de My InCharge omgeving niet zonder toestemming gebruikt wordt door anderen.
 • 4.7.3. Als er verkeerde informatie in de My InCharge omgeving staat en er daardoor fouten ontstaan, dan is de Laadpaaleigenaar daar verantwoordelijk voor.
 • 4.7.4. We kunnen in de toekomst buiten deze Overeenkomst om nieuwe functies toevoegen aan de My InCharge omgeving, zonder de Laadpaaleigenaar daar automatisch toegang toe te geven. Als de Laadpaaleigenaar toestemt, hebben we het recht om voor die extra functies extra kosten te rekenen.


4.8.
Onderdeel van het InCharge Smart abonnement is toegang tot onze klantenservice. Daaronder valt het oplossen van problemen en bieden van ondersteuning voor de Laadpaaleigenaar. Verder beantwoorden we vragen over onze diensten binnen het InCharge Smart abonnement en de bijbehorende administratie. Bij storingen bereik je onze klantenservice 24/7 via 088 363 7991. Voor andere vragen bel je ons op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 op 088 363 7991, stuur je op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 een Whatsapp-bericht naar 020 892 0133 of lees je onze veelgestelde vragen.

 • 4.8.1. We hebben het recht in noodsituaties direct te handelen. Daarvoor hoeven we niet vooraf contact op te nemen met de Laadpaaleigenaar. Denk daarbij aan het uitschakelen van de Laadpaal.
 • 4.8.2. We hebben het recht de Laadpaal op elk gewenst moment op afstand te herstarten om een probleem op te lossen.
 • 4.8.3. Als de Laadpaal kapot is, kan de Laadpaaleigenaar dat doorgeven aan ons. Als blijkt dat de Laadpaal kapot is om een andere reden dan de verbinding tussen de Laadpaal en ons InCharge platform, kunnen we de Laadpaaleigenaar kosten in rekening brengen voor de tijd die we hebben besteed aan het onderzoeken van de Laadpaal. Als de Laadpaal niet door ons geleverd is, kan de Laadpaaleigenaar contact opnemen met de leverancier van de Laadpaal om het probleem te laten oplossen.

5. Toegang tot de Laadpaal

 

5.1. Met de service zoals beschreven in dit hoofdstuk kan de Laadpaaleigenaar de toegang tot de Laadpaal beheren.


5.2. Met toegang tot de Laadpaal als extra optie kan de Laadpaaleigenaar naast de standaardinstellingen zoals vermeld in hoofdstuk 4 ook zelf toegang tot de Laadpaal geven.

5.3. De Laadpaaleigenaar kan ervoor kiezen de Laadpalen zichtbaar te maken in onze InCharge app en andere apps van ons en andere partijen.

 • 5.3.1. Het zichtbaar maken van een Laadpaal kun je niet combineren met het beperken van toegang tot de Laadpalen zoals beschreven in hoofdstuk 5.4.
 • 5.3.2. Als de Laadpaaleigenaar besluit de Laadpalen zichtbaar te maken, worden de details gepubliceerd in de onze InCharge app. Denk aan de plek, het aantal laadpalen en het tarief. We delen die details met alle samenwerkingspartners met een soortgelijke app. Die partijen zijn onder andere Roamingpartners en locatie-aggregators.
 • 5.3.3. De Laadpaaleigenaar heeft het recht de plek en andere data over de Laadpalen openbaar te maken op de eigen website en in eigen documenten.
 • 5.3.4. Een voorwaarde voor het zichtbaar maken van Laadpalen in onze InCharge app door de Laadpaaleigenaar is dat de Laadpaaleigenaar in dat geval EV-rijders ook toegang geeft tot het eigen terrein waarop de Laadpalen staan.

5.4. De Laadpaaleigenaar kan ervoor kiezen alleen toegang tot de Laadpalen te geven aan Identificatiemiddelen die in de My InCharge portal onder het kopje ‘beheer toegang’ zijn toegevoegd.

 • 5.4.1. Het beperken van toegang tot de Laadpalen kun je niet combineren met het zichtbaar maken van de Laadpalen zoals beschreven in artikel 5.3.
 • 5.4.2. De Laadpaaleigenaar kan ervoor kiezen de toegang tot de Laadpalen te beperken. In dat geval kunnen alleen Identificatiemiddelen die door de Laadpaaleigenaar zijn toegevoegd onder het kopje ‘beheer toegang’ in de My InCharge portal een laadsessie starten.
 • 5.4.3. De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor het bijhouden van de lijst in de My InCharge portal waar de Identificatiemiddelen met toegang staan.
 • 5.4.4. We zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd ingevoerde
  Identificatiemiddelen.
 • 5.4.5. We hebben het recht om op verzoek van EV-rijders te controleren of zij met hun Identificatiemiddel kunnen laden aan de Laadpaal.

6. Tarieven en betalingen Laadpaal

 

6.1 Het instellen van tarieven en betalingen zoals beschreven in hoofdstuk 6 is een extra optie die we afspreken in de offerte- of contract(bevestiging).


6.2 Als de Laadpaaleigenaar de optie ‘gastgebruik’ met ons afspreekt, zijn we verplicht de Laadpaaleigenaar een vergoeding te betalen voor het gebruik van de Laadpalen door EV-Rijders. We kopen dezelfde hoeveelheid stroom in als de EV-rijder gebruikt. De hoogte van de vergoeding wordt van tevoren afgesproken tussen de Laadpaaleigenaar en ons.

 • 6.2.1. De Laadhistorie die wordt vermeld in hoofdstuk 4.6 gebruiken we om de hoogte van de vergoeding te bepalen. We maken elke maand een betalingsoverzicht in de My InCharge portal.
 • 6.2.2. De vergoeding staat in de offerte- of contract(bevestiging). We hebben het recht die prijs binnen 30 dagen na het informeren van de Laadpaaleigenaar aan te passen. In dat geval heeft de Laadpaaleigenaar het recht om het contract op te zeggen voordat de nieuwe prijs geldt.
  6.2.3. Alle bedragen die we volgens “gastverbruik” moeten betalen aan de Laadpaaleigenaar, zetten we op een factuur aan de Laadpaaleigenaar, dat heet ook wel ‘self billing’. Ondanks dat we zelf de factuur opstellen, blijft de Laadpaaleigenaar zelf aansprakelijk voor de juistheid van de factuur en voor het betalen van de btw en eventuele andere belastingen en overheidsheffingen. Verder is de Laadpaaleigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk en volledig op de hoogte van alle wet- en regelgeving. Ook voldoet hij aan alle verplichtingen die van toepassing zijn rond het verkopen van stroom aan ons.
 • 6.2.4. Als er fouten worden gevonden in de berekening van de te betalen vergoeding, wordt het verschil gecorrigeerd met de volgende self bill factuur.
 • 6.2.5. We proberen de Laadpaaleigenaar binnen twee maanden
  na de Laadsessie uit te betalen. Het bedrag storten we op het rekeningnummer dat de Laadpaaleigenaar aan ons heeft doorgegeven. De Laadpaaleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de juiste bankgegevens.
 • 6.2.6. We hebben het recht stroom voor het opladen te verkopen aan een EV-rijder
  • We hebben het recht een ander bedrag te rekenen voor de
   stroom die gebruikt wordt voor het opladen dan de stroomprijs die is verhandeld tussen de Laadpaaleigenaar en ons, zoals staat in hoofdstuk 6.2.2
 • 6.2.7. We mogen de stroom die voor het laden wordt gebruikt via een Roamingcontract verkopen aan andere E-Mobility Service Providers.
  • Als een Laadpaal meedoet in een Roamingovereenkomst, heeft een derde E-Mobility Service Provider het recht de stroom aan een EV-rijder te verkopen. Dat wordt afgesproken via een contract met de EV-rijder. De Laadpaaleigenaar of wij hebben geen invloed op de prijsafspraak.
 • 6.2.8. De EV-rijder krijgt de factuur voor een Laadsessie van de E-Mobility Service Provider. Voor de sessie geldt een tussen die beide partijen vooraf afgesproken tarief. De EV-rijder wordt dus geen contractueel partner van ons.
 • 6.2.9. De Laadpaaleigenaar kan aangeven dat EV-rijders niet hoeven te betalen voor laadsessies aan de Laadpalen. De Laadpaaleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van de gegevens van die EV-rijders in de My InCharge portal onder het kopje ‘gratis laden voor bezoekers’. Laadsessies van die EV-rijders brengen we niet bij de EMSP in rekening. De Laadpaaleigenaar krijgt dus ook geen vergoeding voor het gebruik zoals vermeld in hoofdstuk 6.2.

7. Kosten voor het InCharge Smart abonnement

 

7.1. De Laadpaaleigenaar betaalt abonnementskosten aan ons voor het gebruik van de diensten zoals beschreven in de Overeenkomst. Die kosten staan in de offerte- of contract(bevestiging).


7.2. Tenzij anders is afgesproken, betaalt de Laadpaaleigenaar
abonnementskosten vanaf het moment dat de Laadpaal is verbonden met het InCharge platform.


7.3. De kosten voor het InCharge Smart abonnement gelden per laadpunt. Een Laadpaal kan bestaan uit één of meer laadpunten.


7.4. Als we de mogelijkheid bieden om het Smart abonnement uit te breiden met extra (betaalde) services, kunnen die binnen de overeenkomst worden opgenomen. Tenzij anders overeengekomen, is het per contractjaar mogelijk om die eenmalig weer stop te zetten.

8. De manier van betalen

 

8.1. De Laadpaaleigenaar kan betalen met de gegevens op onze factuur, volgens de afgesproken manier van betalen. De betaaltermijn staat op de factuur.


8.2. Tenzij anders afgesproken, krijgt de Laadpaaleigenaar elk jaar een factuur van ons voor de maandelijkse kosten van het InCharge Smart abonnement. De eerste factuur krijgt de Laadpaaleigenaar bij de start van het contract.


8.3. De Laadpaaleigenaar heeft niet het recht kosten die hij aan ons moet betalen te verrekenen met eventuele eigen vorderingen aan ons.


8.4. Voor het incasseren van onze facturen volgen we de wettelijke regels, zoals de wet op de incassokosten (WIK). Betaalt de Laadpaaleigenaar via automatische incasso en kunnen we niet incasseren, dan proberen we het nog een keer voordat we een aanmaning tot betaling sturen. De Laadpaaleigenaar moet na de aanmaning binnen 14 dagen betalen. Voor elke factuur die na de aanmaning niet op tijd wordt betaald, berekenen we de wettelijk vastgestelde incassokosten met een minimum van € 40. Daarna volgen we een incassoprocedure. De kosten daarvan zijn voor de
Laadpaaleigenaar.


8.5. Als de Laadpaaleigenaar zich niet houdt aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, hebben we het recht om naar eigen inzicht de uitvoering van de Overeenkomst deels of helemaal stop te zetten of de Overeenkomst direct te beëindigen. Ook hebben we het recht op vergoeding voor gemaakte kosten, geleden schade of betaalde rentes.

9. Contracttermijn en beëindiging

 

9.1. Voor het InCharge Smart abonnement geldt een contractduur van 24 maanden. Daarna wordt het contract omgezet in een contract voor
onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. De maandkosten van het contract schrijven we jaarlijks in één keer af. Als Laadpaaleigenaar het contract na 24 maanden opzegt, worden de kosten voor de betaalde maanden voor de rest van het jaar teruggestort.

 
9.2. Als het contract binnen 24 maanden eindigt, betalen we de kosten van het InCharge Smart abonnement voor die periode niet terug.

9.3. Een beëindiging moet per e-mail worden gestuurd. Wij moeten de
beëindiging van de Laadpaaleigenaar bevestigen.

9.4. Beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op het eigenaarschap van de Laadpaaleigenaar op de Laadpaal.


9.5. We hebben het recht het contract direct en zonder verplichting tot
terugbetaling te beëindigen als:

 • 9.5.1. De Laadpaaleigenaar niet betaalt, failliet gaat of door een andere reden niet kan betalen.
 • 9.5.2. De Laadpaaleigenaar zijn verplichtingen van de Overeenkomst niet nakomt, nadat we daarover een herinnering hebben gestuurd. Of als Laadpaaleigenaar zijn verplichtingen blijvend niet kan nakomen.
 • 9.5.3. De Laadpaaleigenaar verkeerde of misleidende informatie deelt met ons of belangrijke informatie niet aan ons doorgeeft.
 • 9.5.4. We de laadpaal niet meer kunnen beheren doordat de producent van de Laadpaal de software niet meer ondersteunt.


9.6.
Als de Overeenkomst wordt beëindigd, hebben we het recht alle terugbetalingen aan de Laadpaaleigenaar stop te zetten, totdat we het aantal openstaande betalingen hebben gecontroleerd. Ook mogen we de toegang tot de service deels of helemaal stopzetten.

10. Communicatie

10.1. We mogen facturen en andere documenten opslaan in de My InCharge omgeving in plaats van te versturen per post of via e-mail.

11. Aansprakelijkheid

 

11.1. We leveren onze producten en diensten volgens de wettelijke regels en de geldende voorschriften.


11.2.  We zijn alleen aansprakelijk voor schade die wij hebben veroorzaakt, tot een maximum van € 100.000 per gebeurtenis.


11.3. Tenzij er opzet of grove schuld is, zijn we niet aansprakelijk voor indirecte gevolgen en bedrijfsschade, waaronder schade als gevolg van verlies van data of corrupte data.


11.4. We zijn niet aansprakelijk voor de werking en aanleg van de bestaande installaties en aansluitingen op bijvoorbeeld het stroomnetwerk. Onze dienst houdt geen (extra) garantie in op de Laadpalen, tenzij we anders hebben afgesproken.


11.5. We zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de Laadpaaleigenaar of EV-Rijder, bijvoorbeeld door fraude met het Identificatiemiddel.


11.6. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet goed werken van nodige communicatiediensten en het stroomnetwerk.

12. Overmacht

 

12.1. Alle partijen hebben het recht zich te beroepen op Overmacht als de uitvoering van de Overeenkomst deels of helemaal onmogelijk wordt door dingen die niet hebben te maken met schuld, de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor één partij. Denk daarbij aan:

 • Internationale conflicten
 • Gewelddadige en/of gewapende acties
 • Maatregelen van een binnenlandse of buitenlandse overheid of van een toezichthoudende instantie
 • Boycotacties
 • Ongevallen
 • Een gebeurtenis waardoor het transport of de levering van stroom niet mogelijk is
 • Uitval van het transportnet
 • Het wegvallen van spanning in het net
 • Het niet goed werken van het net
 • Tekortkoming van de landelijke netbeheerder(s) of stroomleveranciers

12.2. De partij die een beroep op Overmacht doet, moet de andere partij schriftelijk berichten over het ontstaan en de oorza(a)k(en) van de (Overmacht-)situatie.

 

12.3. In geval van Overmacht aan de kant van een partij, heeft die partij geen verplichtingen meer. Als de Overmacht langer duurt dan drie weken zijn zowel wij als de Klant bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte met een schriftelijke verklaring te stoppen. Partijen overleggen dan over een eventuele aanpassing van de Overeenkomst, die zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke Overeenkomst. Op het moment dat de Overeenkomst wordt stopgezet, kan de Klant na betaling van alle verschuldigde bedragen maar voor een deel zijn betaling van de Overeenkomst stoppen. Of die kosten opeisbaar zijn, maakt dan niet uit.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 

13.1. We hebben het recht deze Overeenkomst of de rechten en plichten daaruit deels of geheel over te dragen of toe te wijzen aan een ander bedrijf binnen dezelfde groep. Of aan derde partijen waarvan we verwachten dat zij kunnen voldoen aan de verplichtingen die vallen onder deze Overeenkomst.


13.2. De Laadpaaleigenaar heeft niet het recht zijn verplichtingen die vallen onder deze Overeenkomst over te dragen of toe te wijzen aan andere partijen zonder onze toestemming.

14. Veranderingen in de algemene voorwaarden

14.1. Als we deze algemene voorwaarden veranderen, heeft de Laadpaaleigenaar het recht de Overeenkomst zonder enige kosten of verplichtingen te beëindigen. Als de Overeenkomst niet wordt beëindigd binnen de opzegtermijn van 30 dagen, gaan we ervan uit dat de Laadpaaleigenaar akkoord gaat met de veranderingen.

15. Vertrouwelijkheid

15.1. De Laadpaaleigenaar deelt, tijdens de Overeenkomst en daarna, geen ontvangen (geheime) (handels)informatie van ons met andere partijen.

16. Handelsmerk en immateriële rechten

16.1. Geen van de partijen heeft het recht de handelsmerken van de andere partij zonder toestemming te gebruiken.


16.2. De Laadpaaleigenaar zorgt ervoor dat het logo en de gebruiksinstructies van ons goed zichtbaar is op de Laadpalen.


16.3. Het eigenaarschap van alle intellectuele eigendomsrechten en de vakkennis die door een partij is gegeven, blijft bij die partij.


16.4. Als beide partijen gezamenlijke marketingactiviteiten willen uitvoeren, worden het ontwerp en de uitvoering ervan opgenomen in een afzonderlijke Overeenkomst.

17. Persoonsgegevens

 

17.1. Bij de aanvraag van een dienst of product verzoeken we aan de
Laadpaaleigenaar om bedrijfsgegevens aan ons te geven. Die gegevens gebruiken we voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, relatiebeheer en marketing. Ook kunnen we die gegevens gebruiken om de Laadpaaleigenaar te informeren over voor hem belangrijke producten en diensten. Als de Laadpaaleigenaar geen informatie wilt over producten en diensten, kan hij dat schriftelijk melden bij ons, of telefonisch via 088 363 7991.


17.2. Bij de bedrijfsgegevens van de Laadpaaleigenaar kunnen ook
persoonsgegevens zitten. Die persoonsgegevens behandelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid. Wanneer en waarom we je persoonsgegevens vragen en hoe we die gebruiken, vind je op onze website. Daarin staat ook informatie over de rechten van de Laadpaaleigenaar als betrokkene, zoals het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van zijn persoonsgegevens waarvoor we een gerechtvaardigd belang hebben. Verder vind je er hoe we je gegevens gebruiken voor direct marketing.

18. Toepasselijk recht en het oplossen van geschillen

 

18.1. Op deze Overeenkomst geldt het Nederlands recht.


18.2. In geval van onenigheid over de uitvoering van deze Overeenkomst is de rechter in Amsterdam bevoegd een beslissing te maken.