4 september 2023.

We willen je zo goed mogelijk van dienst zijn en duidelijk zijn over de rechten en plichten die je hebt. De afspraken die staan in deze algemene voorwaarden en in je offerte- of contract(bevestiging) vormen samen onze Overeenkomst. 

Voor vragen kun je ons bellen op 088 363 7991 of een e-mail sturen naar incharge@vattenfall.nl.

Liever in PDF lezen? dat kan:
Lees deze voorwaarden als PDF

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de hieronder beschreven diensten. Daarbij telt ook je offerte of contract of de bevestiging van je contract mee. De Overeenkomst geldt tussen: 

 • - Ons, Vattenfall InCharge AB (Evenemansgatan 13,169 92 Stockholm, registratienummer Zweedse kamer van koophandel: 559178-6081), in deze voorwaarden beschreven als Vattenfall InCharge, 
 • - De eigenaar en/of gebruiker van de Laadpaal.

 

1.2. Definities in deze algemene voorwaarden:

 • 1.2.1. E-Mobility Service Provider (EMSP): Levert E-mobility diensten aan de contractant, bijvoorbeeld een EV-rijder. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot de Laadpaal via een identificatiemiddel. Een EMSP heeft een contract met de eigenaar van het identificatiemiddel..
 • 1.2.2. Identificatiemiddel: Een product met een uniek nummer dat door de EMSP wordt geleverd aan de EV-rijder. Dat nummer wordt gebruikt voor het kunnen gebruiken van de laadpas, laaddruppel of identificatie met een mobiele telefoon. 
 • 1.2.3. InCharge platform: Het online platform waarmee we Laadpalen verbinden en beheren. Ook leveren we diensten van ons InCharge Smart abonnement, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. 
 • 1.2.4. InCharge Smart abonnement: Een combinatie van diensten die in het contract staan. De uitleg vind je in hoofdstuk 3 tot en met 5 van deze algemene voorwaarden, waaronder in ieder geval:
  • - De verbinding tussen de Laadpaal en het InCharge Platform (hoofdstuk 3)
  • - Het beheren en monitoren van de Laadpaal (hoofdstuk 4)
  • - De toegang tot de Laadpaal (hoofdstuk 5)
 • 1.2.5. Laadpaal: Een elektrisch apparaat voor het opladen van elektrische voertuigen. Een Laadpaal kan één of meer laadpunten voor een elektrisch voertuig hebben.
 • 1.2.6. Laadpaalbeheerder (CPO): Een aanbieder van services die te maken hebben met het verbinden en beheren van Laadpalen via een platform. In deze algemene voorwaarden zijn wij dat.
 • 1.2.7. Laadpaaleigenaar: Iemand die het recht heeft een Laadpaal te gebruiken en die voorziet van stroom via zijn gecontracteerde energieleverancier.
 • 1.2.8. Laadsessie: Een sessie waarin een elektrische auto oplaadt aan een Laadpaal. De sessie is geldig als er minimaal 0,2 kWh en maximaal 350 kWh wordt geladen en de sessie minimaal 2 minuten duurt.
 • 1.2.9. Laadpaal van een andere leverancier: Een Laadpaal die niet is geleverd en geïnstalleerd door ons, maar door een andere partij. 
 • 1.2.10. My InCharge Portal: De online omgeving die toegang geeft tot statistieken en beheertools voor Laadpalen en identificatiemiddelen. 
 • 1.2.11. Overeenkomst: Offerte- of contract(bevestiging) waarop de diensten staan die wij aan de Laadpaaleigenaar leveren in combinatie met onze algemene voorwaarden.
 • 1.2.12. Roamingpartner: Een laadpaalbeheerder (CPO) die een partnercontract heeft met een EMSP (E-Mobility Service Provider). Door die samenwerking kan de EV-rijder met één en dezelfde laadpas laden bij verschillende Laadpalen die eigendom zijn of beheerd worden door verschillende laadpaalbeheerders.

2. Verantwoordelijkheden van de partijen

2.1. Verantwoordelijkheden van de Laadpaalbeheerder

 • 2.1.1. We leveren alle diensten die vallen onder het InCharge Smart abonnement waarmee de Laadpaaleigenaar akkoord gaat. Die diensten vind je op de offerte- of contract(bevestiging).
 • 2.1.2. We hebben het recht en de verplichting om belangrijke firmware-updates te installeren op de Laadpalen. Voor het uitvoeren van die firmware updates zijn we afhankelijk van de hardware-producent. Daarom zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele schade als de laadpaal niet meer geüpdatet kan worden doordat de hardware-producent die niet meer levert.
 • 2.1.3. De verbinding tussen het InCharge platform en de Laadpaal is afhankelijk van de kwaliteit van netwerkverbindingen van derde partijen. Denk aan telecomproviders of de verbinding van je thuisnetwerk met het internet. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door storingen, haperingen of veranderingen in de dekking van het netwerk. Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door hardware-problemen als de hardware is gekocht bij een andere leverancier dan een leverancier binnen de Vattenfall Groep. 
 • 2.1.4. We hebben het recht de diensten in redelijkheid tijdelijk te beperken of stop te zetten. We zijn dan niet verplicht om een vergoeding of compensatie te geven. Zo’n tijdelijke stopzetting doen we bijvoorbeeld voor een upgrade, update, onderhoud of een foutherstel. Ook overmacht kan een rol spelen. In dat soort gevallen laten we dat zoveel mogelijk vooraf weten.
 • 2.1.5. We hebben het recht onze diensten tussentijds aan te passen of stop te zetten. Denk aan het beperken of uitbreiden van de diensten. Als dat zo is, vertellen we dat de laadpaaleigenaar vooraf.
 • 2.1.6. Per kalenderjaar hebben we het recht om de prijzen van onze producten en dienstverlening aan te passen aan de standaarden in de markt. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na de start van het abonnement, heeft de Laadpaaleigenaar het recht zonder kosten op te zeggen.

 

2.2. Verantwoordelijkheden van de Laadpaaleigenaar:

 • 2.2.1. De Laadpaaleigenaar moet eigenaar zijn of een aan te tonen recht hebben om de Laadpaal te gebruiken waarvoor deze Overeenkomst geldt. 
 • 2.2.2. De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid van de Laadpaal, voor het naleven van geldende wetten, regels, vergunningen en veiligheidsnormen. Ook is de Laadpaaleigenaar ervoor verantwoordelijk dat de Laadpaal voldoet aan de EU-wetgeving (onder andere CE-gecertificeerd). Als we de Laadpaal hebben geleverd en geïnstalleerd, staan we ervoor in dat de Laadpaal voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. 
 • 2.2.3. De Laadpaaleigenaar moet de Laadpaal aansluiten op stroom, het stroomnetwerk en als het nodig is ook het internet. Daar hoort bij dat de Laadpaaleigenaar alle nodige contracten met leveranciers afsluit. 
 • 2.2.4. Nadat we de Laadpaal goed hebben geïnstalleerd, moet de Laadpaaleigenaar een internetverbinding regelen die goed genoeg is om aan te sluiten op het InCharge platform. 
 • 2.2.5. De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor eventueel onderhoud. De richtlijnen daarvoor staan in de garantievoorwaarden.

 

2.3. Als de Laadpaaleigenaar een belangrijk gegeven verandert, verwachten we dat de Laadpaaleigenaar dat aan ons doorgeeft. Denk aan een e-mailadres of bankrekeningnummer. We zijn niet verantwoordelijk voor kosten die ontstaan zijn door te laat doorgegeven veranderingen.

3. Verbinding tussen de Laadpaal en het InCharge Platform

 

3.1. Om de diensten te gebruiken zoals in deze algemene voorwaarden en in de offerte- of contract(bevestiging) staan, moet de Laadpaal van de Laadpaaleigenaar verbonden zijn met het InCharge platform. Als de Laadpaaleigenaar de Laadpaal via ons heeft gekocht, verbinden we die tijdens de installatie met het InCharge platform.

 

3.2. Voorwaarde voor het kunnen aanbieden van de services zoals beschreven in deze voorwaarden, is een goede verbinding tussen de Laadpaal en het internet. De internetverbinding kan geleverd worden via een simkaart en modem. Of via een local area network (LAN) die is verbonden met het internet via de internetverbinding van de Laadpaaleigenaar. In dat laatste geval is de Laadpaaleigenaar verantwoordelijk voor een goede internetverbinding en bijbehorende kosten. Zo niet, dan kunnen we geen digitale diensten leveren en zijn we daar ook niet verantwoordelijk voor. In dat geval kunnen we een goed werkende Laadpaal niet garanderen.


3.3. Voor het verbinden van laadpalen van andere aanbieders met het InCharge platform gelden de volgende voorwaarden:

 • 3.3.1. Om een Laadpaal te verbinden aan het InCharge platform moet die voldoen aan onze technische eisen. Denk aan een RFID-lezer, MID-gecertificeerde meter, mobiele modemaansluiting en werkend met OCPP 1.6 of hoger. Op ons verzoek kunnen we een lijst met eisen en al goedgekeurde hardware-leveranciers aanleveren.
 • 3.3.2. Op verzoek en voor rekening van de Laadpaaleigenaar kunnen we een Laadpaal van een andere aanbieder onderzoeken. We laten de Laadpaaleigenaar dan weten of die voldoet aan onze eisen. We zijn niet verplicht om de hardware op onze lijst van goedgekeurde hardware te zetten.
 • 3.3.3. Voordat de Laadpaal van de Laadpaaleigenaar verbonden wordt met het InCharge platform, hebben we het recht de Laadpaal te checken. Tijdens de contractperiode is de Laadpaaleigenaar ervoor verantwoordelijk dat de Laadpaal voldoet aan alle technische en elektrische veiligheidseisen voor de verbinding. Als dat niet zo is, dan herstellen we dat en komen eventuele kosten voor rekening van de Laadpaaleigenaar.
 • 3.3.4. We kunnen eenmalige kosten rekenen voor het leggen van de verbinding tussen de Laadpaal en het InCharge platform. Als dat zo is, staan die op de offerte- of contract(bevestiging).

 

3.4. Nadat de Laadpaal volgens hoofdstuk 3 is verbonden met het InCharge platform, kan de Laadpaaleigenaar onze diensten gebruiken. Die diensten zijn een combinatie van de onderdelen in hoofdstuk 3 t/m 5. De (abonnements)kosten daarvoor staan in de offerte- of contract(bevestiging). 

4.Het beheren en monitoren van de Laadpaal

 

4.1. Diensten in dit hoofdstuk vormen een verplicht service-onderdeel van ons om onze services te kunnen bieden. De (maandelijkse) kosten daarvoor hebben we per onderdeel aangegeven in onze offerte- of contract(bevestiging).

 

4.2. Tijdens de Overeenkomst zijn we de enige laadpaalbeheerder. Dat betekent dat het opladen via de Laadpaal en het beheren van de Laadpaal via ons gaat.

 

4.3. EV-rijders kunnen een Laadsessie starten en stoppen met een Identificatiemiddel van ons. Ook een ander door ons goedgekeurd Identificatiemiddel van een Roamingpartner werkt daarvoor. De EV-rijder is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een goedgekeurd en werkend Identificatiemiddel.

 

4.4. We houden een bestand bij met alle Laadsessies die met een Identificatiemiddel bij een bepaalde Laadpaal door de EV-rijder zijn gestart. In dat bestand staat informatie over de laadtijd, plaats, duur, kosten en het energiegebruik.

 

4.5. De Laadpaaleigenaar krijgt toegang tot de online omgeving My InCharge. Daarin staat bijvoorbeeld informatie over de status en de plek en Laadhistorie van de Laadpaal. Denk bijvoorbeeld aan start- en eindtijd, laadtijd en gebruik in kWh. De Laadpaaleigenaar kan de Laadhistorie downloaden als CSV- of Excel-bestand. Voor toegang tot de My InCharge omgeving geldt:

 • 4.5.1. De Laadpaaleigenaar zorgt ervoor dat de My InCharge omgeving niet zonder toestemming gebruikt wordt door anderen.
 • 4.5.2. Als er verkeerde informatie in de My InCharge omgeving staat en er daardoor fouten ontstaan, dan is de Laadpaaleigenaar daar verantwoordelijk voor.
 • 4.5.3. We kunnen in de toekomst buiten deze Overeenkomst om nieuwe functies toevoegen aan de My InCharge omgeving, zonder de Laadpaaleigenaar daar automatisch toegang toe te geven. Als de Laadpaaleigenaar toestemt, hebben we het recht om voor die extra functies kosten te rekenen.

 

4.6. Onderdeel van het InCharge Smart abonnement is toegang tot onze klantenservice. Daaronder valt het oplossen van problemen en bieden van ondersteuning voor de Laadpaaleigenaar. Verder beantwoorden we vragen over onze diensten binnen het InCharge Smart abonnement en de bijbehorende administratie. Bij storingen bereik je onze klantenservice 24/7 via 088 363 7991. Voor andere vragen bel je ons op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 op 088 363 7991, stuur je op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 een Whatsapp-bericht naar 020 892 0133 of lees je onze veelgestelde vragen.

 • 4.6.1. We hebben het recht in noodsituaties direct te handelen. Daarvoor hoeven we niet vooraf contact op te nemen met de Laadpaaleigenaar. Denk daarbij aan het uitschakelen van de Laadpaal.
 • 4.6.2. We hebben het recht de Laadpaal op elk gewenst moment op afstand te herstarten om een probleem op te lossen. 
 • 4.6.3. Als de Laadpaal kapot is, kan de Laadpaaleigenaar dat doorgeven aan ons. Als blijkt dat de Laadpaal kapot is om een andere reden dan de verbinding tussen de Laadpaal en ons InCharge platform kunnen we de Laadpaaleigenaar kosten in rekening brengen voor de tijd die we hebben besteed aan het onderzoeken van de Laadpaal. Als de Laadpaal niet door ons geleverd is, kan de Laadpaaleigenaar contact opnemen met de leverancier van de Laadpaal om het probleem te laten oplossen.

5. Toegang tot de Laadpaal

 

5.1. Met de service zoals beschreven in dit hoofdstuk kan de Laadpaaleigenaar de toegang tot de Laadpaal beheren.

 

5.2. Om een sessie te starten op de Laadpaal moet de Laadpaaleigenaar een Identificatiemiddel toevoegen aan de lijst in de My InCharge omgeving.

 

5.3. De Laadpaaleigenaar kan ervoor kiezen om meerdere EV-rijders toegang tot de Laadpaal te geven. Daarvoor voegt hij ook het Identificatiemiddel van de EV-rijder toe aan de lijst in de My InCharge omgeving.

 • 5.3.1. De Laadpaaleigenaar is verantwoordelijk voor het bijhouden van de lijst in de My InCharge omgeving waar de Identificatiemiddelen met toegang in staan.
 • 5.3.2. We zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd ingevulde Identificatiemiddelen. 

 

5.4. Als de Laadpaaleigenaar ervoor kiest om de Laadpaal in te laten stellen volgens de Autostart-methode, is hij zelf verantwoordelijk voor de laadsessies die op de Laadpaal worden gestart.

6. Kosten voor het InCharge Smart abonnement

 

6.1. De Laadpaaleigenaar betaalt abonnementskosten aan ons voor de diensten zoals beschreven in de Overeenkomst. Die kosten staan in de offerte- of contract(bevestiging).

 

6.2. Tenzij we anders hebben afgesproken, betaalt de Laadpaaleigenaar abonnementskosten vanaf het moment dat de Laadpaal is verbonden met het InCharge platform.

 

6.3. De kosten voor het InCharge Smart abonnement gelden per Laadpunt. Een Laadpaal kan bestaan uit één of meer laadpunten.

 

6.4. Als we de mogelijkheid bieden het InCharge Smart abonnement uit te breiden met extra functies, kan de Laadpaaleigenaar die binnen deze overeenkomst aangaan. Tenzij we dat anders hebben afgesproken kan de Laadpaaleigenaar die extra functies per contractjaar eenmalig stopzetten.

 

7. De manier van betalen

 

7.1. De Laadpaaleigenaar kan betalen met de gegevens op onze factuur, volgens de afgesproken manier van betalen. De betaaltermijn staat op de factuur.

 

7.2. Tenzij anders is overeengekomen, krijgt de Laadpaaleigenaar elk jaar een factuur van ons voor de maandelijkse kosten van het InCharge Smart abonnement. De eerste factuur krijgt de Laadpaaleigenaar bij de start van het contract.

 

7.3. De Laadpaaleigenaar heeft niet het recht kosten die hij aan ons moet betalen te verrekenen met eventuele eigen vorderingen aan ons.

 

7.4. Voor het incasseren van onze facturen volgen we de wettelijke regels, zoals de wet op de incassokosten (WIK). Betaalt de Laadpaaleigenaar via automatische incasso en kunnen we niet incasseren, dan proberen we het nog een keer voordat we een aanmaning tot betaling sturen. De Laadpaaleigenaar moet na de aanmaning binnen 14 dagen betalen. Voor elke factuur die na de aanmaning niet op tijd wordt betaald, berekenen we de wettelijk vastgestelde incassokosten met een minimum van € 40. Daarna volgen we een incassoprocedure. De kosten daarvan zijn voor de Laadpaaleigenaar.

8. Contracttermijn en beëindiging

 

8.1. Voor het InCharge Smart abonnement geldt een contractduur
van 24 maanden. Daarna wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. De maandkosten van het contract worden jaarlijks in één keer afgeschreven. Als Laadpaaleigenaar het contract na 24 maanden opzegt, worden de kosten voor de betaalde maanden voor de rest van het jaar teruggestort.

 

8.2. Als het contract binnen 24 maanden eindigt, betalen we de kosten van het InCharge Smart abonnement voor die periode niet terug.

 

8.3. We hebben het recht de Overeenkomst direct en zonder verplichting tot terugbetaling stop te zetten of het uitvoeren ervan deels of helemaal te stoppen als:

 • 8.3.1. De Laadpaaleigenaar niet betaalt, failliet gaat of door een andere reden niet kan betalen.
 • 8.3.2. De Laadpaaleigenaar zijn verplichtingen van de Overeenkomst niet nakomt, nadat we daarover een herinnering hebben gestuurd. Of als Laadpaaleigenaar zijn verplichtingen blijvend niet kan nakomen.
 • 8.3.3. De Laadpaaleigenaar verkeerde of misleidende informatie deelt met ons of belangrijke informatie niet aan ons doorgeeft.
 • 8.3.4. De Overeenkomst wordt beëindigd hebben we het recht om alle terugbetalingen stop te zetten totdat we alle betalingen hebben gecheckt. Ook mogen we de toegang tot de service deels of helemaal stopzetten.
 • 8.3.5. Gebeurt wat bij 8.3.4. staat, hebben we het recht op vergoeding voor gemaakte kosten, geleden schade of betaalde rentes.
 • 8.5.6. We de laadpaal niet meer kunnen beheren doordat de producent van de Laadpaal de software niet meer ondersteunt.

9. Communicatie


9.1.
We mogen facturen en andere documenten opslaan in de My InCharge omgeving in plaats van te versturen per post of via e-mail.

10. Aansprakelijkheid

 

10.1. We leveren onze producten en diensten volgens de wettelijke regels en de geldende voorschriften.

 

10.2. We zijn alleen aansprakelijk voor schade die wij hebben veroorzaakt, tot een maximum van € 100.000 per gebeurtenis.

 

10.3. Tenzij er opzet of grove schuld is, zijn we niet aansprakelijkheid voor indirecte gevolgen en bedrijfsschade, waaronder schade als gevolg van verlies van data of corrupte data.

 

10.4. We zijn niet aansprakelijk voor de werking en aanleg van de bestaande installaties en aansluitingen op bijvoorbeeld het stroomnetwerk. Onze dienst houdt geen (extra) garantie in op de Laadpalen, tenzij we anders hebben afgesproken.

 

10.5. We zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de Laadpaaleigenaar of EV-Rijder, bijvoorbeeld door fraude met het Identificatiemiddel.

 

10.6. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet goed werken van nodige communicatiediensten en het stroomnetwerk.

11. Overmacht

 

11.1. Alle partijen hebben het recht zich te beroepen op Overmacht als de uitvoering van de Overeenkomst deels of helemaal onmogelijk wordt door dingen die niet hebben te maken met schuld, de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor één partij. Denk daarbij aan:

 • Internationale conflicten
 • Gewelddadige en/of gewapende acties
 • Maatregelen van een binnenlandse of buitenlandse overheid of van een toezichthoudende instantie
 • Boycotacties
 • Ongevallen
 • Een gebeurtenis waardoor het transport of de levering van stroom niet mogelijk is
 • Uitval van het transportnet
 • Het wegvallen van spanning in het net
 • Het niet goed werken van het net
 • Tekortkoming van de landelijke netbeheerder(s) of stroomleveranciers

 

11.2. De partij die een beroep op Overmacht doet, moet de andere partij schriftelijk berichten over het ontstaan en de oorza(a)k(en) van de (Overmacht-)situatie.

 

11.3. In geval van Overmacht aan de kant van een partij, heeft die partij geen verplichtingen meer. Als de Overmacht langer duurt dan drie weken zijn zowel wij als de Klant bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte met een schriftelijke verklaring te stoppen. Partijen overleggen dan over een eventuele aanpassing van de Overeenkomst, die zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke Overeenkomst. Op het moment dat de Overeenkomst wordt stopgezet, kan de Klant na betaling van alle verschuldigde bedragen maar voor een deel zijn betaling van de Overeenkomst stoppen. Of die kosten opeisbaar zijn, maakt dan niet uit.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 

12.1. We hebben het recht deze Overeenkomst of de rechten en plichten daaruit deels of helemaal over te dragen aan een ander entiteit binnen dezelfde groep. Ook mogen we een andere partij kiezen waarvan we verwachten dat zij kunnen voldoen aan de verplichtingen die vallen onder deze Overeenkomst.

 

12.2. De Laadpaaleigenaar heeft niet het recht zijn verplichtingen die vallen onder deze Overeenkomst, zonder toestemming over te dragen of toe te wijzen aan andere partijen.

13. Veranderingen in de algemene voorwaarden

 

13.1. Als we deze algemene voorwaarden veranderen, heeft de Laadpaaleigenaar het recht de Overeenkomst zonder enige kosten of verplichtingen te beëindigen. Als de Overeenkomst niet wordt beëindigd binnen de opzegtermijn van 30 dagen, gaan we ervan uit dat de Laadpaaleigenaar akkoord gaat met de veranderingen.

14. Persoonsgegevens

 

14.1. Bij de aanvraag van een dienst of product vragen we de Laadpaaleigenaar om persoonsgegevens aan ons te geven. Die gegevens gebruiken we voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, relatiebeheer en voor marketing. Ook kunnen we die gegevens gebruiken om de Laadpaaleigenaar te informeren over voor hem belangrijke producten en diensten. Als de Laadpaaleigenaar die informatie over producten en diensten niet wilt, kan hij dat laten weten via 088 363 7991 of via incharge@vattenfall.nl.

 

14.2. We behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Waarom we uw gegevens vragen en hoe we daarmee omgaan, lees je op onze website. Daarin staat ook informatie over de rechten van de Laadpaaleigenaar als betrokkene, zoals het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van zijn persoonsgegevens waarvoor we een gerechtvaardigd belang hebben. Verder vind je er hoe we je gegevens gebruiken voor direct marketing.

 

15. Toepasselijk recht en het oplossen van geschillen

 

15.1. Op deze Overeenkomst geldt het Nederlands recht. 

 

15.2. In geval van onenigheid over de uitvoering van deze Overeenkomst, is de rechter in Amsterdam bevoegd een beslissing te maken.

 

15.3. Als je een klacht hebt, laat het ons dan weten. We doen ons best om je zo goed mogelijk te helpen. Kom je er met onze collega niet uit? Dan kun je de klacht indienen bij onze directie. Ook kun je de Europese klachtenprocedure gebruiken.